Centrum ogrodnicze i florystyczne

 

 
 
 Firma Prado jest firmą rodzinną, prowadzoną przez mgr inż. Jacka Gra­barczyka i jego brata Pawła. Firma do niedawna istniała pod nazwą Trans - Gaj.

Początkowo firma zaj­mowała się głównie produkcją i sprzedażą materia­łu szkółkarskiego, jednak wraz ze wzrostem kwali­fikacji i doświadczenia zaczęła realizować zamówie­nia na prace projektowe, urządzeniowe i pielęgna­cyjne terenów zieleni oraz prace brukarskie placów, dróg, parkingów i chodników. 

Firma stale podwyższa jakość i poszerza gamę oferowanych usług m.in. poprzez:
 

prado

- podnoszenie kwa­lifikacji pracowni­ków
- rozbudowę Cen­trum Ogrodnicze­go przy ul. Zagórowskiej 16 w Koninie
- rozbudowę Centrum Florystycznego
- poszerzanie parku maszynowego
- zwiększanie asortymentu materiału szkółkarskiego produkowanego na terenie szkółki


 
 

 

Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie do two­rzenia trójwymiarowych projektów terenów zielo­nych. Uprawnieni projektanci tworzą za jego pomocą wizualizacje koncepcji projektowych uwzględnia­jąc specyfikę projektowanego miejsca, jego oto­czenie oraz indywidualne życzenia klienta. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić przyszły wygląd terenu - nawet o różnych porach roku czy po określo­nej ilości lat od momentu posadzenia roślin. Oferta projektowa obejmuje: - projekty ogrodów przydomowych, tereny zieleni miej­skiej i osiedlowej tereny zieleni przy-obiektowej projekty zieleni wewnątrzobiektowej.

ZAPRASZAMY DO NOWEJ STRONY >>>
 
tworzenie stron www