Centrum ogrodnicze i florystyczne

 

 
 
 

Garten

Prace projektowe:

- projekty ogrodów przydomowych od 7 do 20ha
- tereny zieleni miejskiej i osiedlowej
- projekty terenów przyobiektowych (przemysłowych, komunikacyjnych, biurowych, hotelowych)
- ekspertyzy (inwertaryzacje, operaty szacunkowe drzew i krzewów ozdobnych)
- rewaloryzacje - dokumentacje zabytkowych założeń ogrodowych
- projekty oświetlenia terenów zieleni

Prace pielęgnacyjne:

- pielęgnacja trawników: areacja, nawożenie, nawadnianie, koszenie
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów: cięcia pielęgnacyjne, leczenie drzew kasztanowca i krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni.
- prace pielęgnacyjne w pasach komunikacyjnych: wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy i pasów rozdziałów wzdłóż traktów, dróg i autostrad.
- prace związane z utrzymaniem czystości dróg, placów  i parkingów

Wykonywanie elementów małej architektury

Wzbogacamy nasze realizacje w elementy małej architektury. Zgodnie z wymogami układu kompo­zycyjnego montujemy: pergole, trejaże, wykonujemy oczka wodne, kaskady, fontanny, stawy. Realizuje­my specjalistyczne oświetlenie. Oferujemy zarówno gotowe produkty jak i wykonywane na indywidual­ne zamówienie klienta.

Realizujemy sezonowe obsadzenia kwietników, klombów, donic. Ponadto wykonujemy ogrody skalne, wrzosowiska, rozaria, ogrody wodne, bagien­ne. Urządzamy także ogrody zimowe. Na indywi­dualne życzenie klientów wyposażamy ogrody w baseny i sauny

PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW: 

-areacja,
-nawożenie,
- nawadnianie,
- koszenie,
- cięcia korygujące korony drzew,

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW I KRZEWÓW: 

- cięcia pielęgnacyjne,
- leczenie drzew kasztanowca i krzewów,
- wycinka drzew i krzewów,
- karczowanie pni


Systemy oświetleniowe

Oferujemy kompleksową usługę projektowania i wyposażania terenów zieleni w systemy oświetle­niowe. Wykonujemy specjalistyczne prace projekto­we dla obiektów zabytkowych, użyteczności publicz­nej, parków, skwerów, dróg i chodników. Oferujemy szeroki wybór lamp i reflektorów.

Systemy automatycznego nawadniania

Przy realizacji systemów automatycznego nawadnia­nia korzystamy z najwyższej jakości komponentów renomowanych firm. 
tworzenie stron www